Add-on Geneesmiddelen

Add-on Geneesmiddelen

De productie van add-on geneesmiddelen bedraagt in zowel perifere als academische ziekenhuizen een groot deel van de omzet. Dit percentage kan oplopen tot 10% van de omzet. Het registratie- en declaratieproces is dynamisch en wordt vaak als complex ervaren. Indien er geen juiste, tijdige en volledige registratie plaatsvindt kan dit grote financiële gevolgen hebben. Het is van belang om het registratieproces rondom add-on geneesmiddelen efficiënt en rechtmatig in te richten.

Careffect is kennispartner voor de add-on bekostigingssystematiek en biedt ondersteuning bij het tot stand komen van rechtmatige declaraties en registraties. Wij voorzien instellingen van concrete adviezen op het gebied van de add-on registratiecyclus. Wij creëren een doeltreffend proces door een juiste systeeminrichting en hebben oog voor het gebruikersperspectief. Daarnaast helpt Careffect bij het analyseren van het huidige proces door de zogenoemde QuickScan.

Neem vrijblijvend contact op met Bonneke van Ommen om van gedachten te wisselen over de mogelijkheden.

Add-on geneesmiddelen registratieproces

PROJECTMANAGEMENT

Careffect heeft ruime ervaring met het registratieproces van add-on geneesmiddelen. Vanaf het inkopen en voorschrijven van add-on geneesmiddelen tot de bereiding en declaratie hiervan. Heeft u registratie-, automatiseringsvraagstukken of vragen over de vigerende of wijzigende regelgeving per 1 januari 2017, neem dan contact met ons op.

CONSULTANCY

Wilt u inzicht in het volledige registratieproces van add-on geneesmiddelen? Careffect kan u helpen met een QuickScan en brengt hiermee het proces in kaart en geeft u concrete stappen die u helpen het proces te verbeteren. Onderdelen van de QuickScan zijn: inkoop/verkoop analyse; procesanalyse en -beschrijving; advies en concrete stappen voor verbetering.

OPLEIDINGEN

Careffect biedt een e-learning die helpt om zorgprofessionals inzicht te geven in het add-on registratieproces en helpt hiermee om te komen tot rechtmatige declaraties. Heeft u interesse in de e-learning of heeft u andere opleidingsvraagstukken, neem dan contact met ons op.

Contactgegevens

088 600 1100
info@careffect.nl
Arthur van Schendelstraat 650
3511 MJ Utrecht