Spoedeisende Hulp

Spoedeisende Hulp

Een groot aantal zorgtrajecten van het ziekenhuis is gerelateerd aan de Spoedeisende Hulp (SEH). De complexiteit van de registratie op de SEH brengt een aantal risico’s met zich mee, onder andere door de diversiteit aan specialismen waarvoor registratie plaatsvindt en de multidisciplinaire traumaopvang.

Careffect kent de complexiteit rondom DBC-registratie op de SEH. Door onze ruime praktijk ervaring zijn wij in staat om pijnpunten tijdig te signaleren. Wij adviseren ziekenhuizen over rechtmatigheid, bieden trainingen aan voor SEH artsen en ondersteunen bij kennisdeling. Door een Quick Scan brengt Careffect de huidige situatie in kaart. Daarnaast helpt Careffect bij een juiste systeeminrichting.

Bent u benieuwd wat Careffect voor u kan betekenen? Neem vrijblijvend contact op met Anouk Albers om van gedachten te wisselen over de mogelijkheden.

PROJECTMANAGEMENT

Careffect heeft ruim ervaring met het registratieproces op de SEH en kent de problematiek die er speelt. Heeft u een uitdaging en zoekt u een projectleider met ervaring op de SEH neem dan contact op.

CONSULTANCY

Wilt u inzicht in het registratieproces op de SEH? Careffect kan u helpen met een QuickScan en brengt hiermee het proces in kaart en geeft u concrete stappen die u helpen het proces te verbeteren. Onderdelen van de QuickScan zijn: procesbeschrijving; financiële impact analyse; advies en concrete stappen voor verbetering.

OPLEIDINGEN

Careffect biedt een e-learning die helpt om zorgprofessionals inzicht te geven in het registratieproces op de SEH en helpt hiermee tot rechtmatige declaraties. Heeft u interesse in de e-learning of andere opleidingsvraagstukken neem dan contact met ons op.

Contactgegevens

088 600 1100
info@careffect.nl
Arthur van Schendelstraat 650
3511 MJ Utrecht