Blog

Als consultant bij Careffect krijg je de mogelijkheid om binnen korte tijd veel verschillende opdrachten uit te voeren. In het afgelopen jaar heb ik in de keuken mogen kijken bij acht ziekenhuizen, met ieder een nieuw vraagstuk om aan te pakken.

Begin september is team Careffect versterkt met drie nieuwe consultants. Bij Careffect starten onze nieuwe medewerkers met een onboarding periode. In de eerste plaats om het bedrijf, de collega’s, de diversiteit aan opdrachten en de ziekenhuisomgeving te leren kennen. Met de opgedane kennis en vaardigheden worden zij insiders binnen de organisatie. Daarnaast kunnen de medewerkers goed landen en worden ze klaargestoomd om met hun eerste opdracht te starten. Hoe zag de laatste onboarding week bij Careffect eruit?

Heeft u snel extra capaciteit of een frisse blik nodig? Talentz (onderdeel van de Careffect Groep) ondersteunt ziekenhuizen door de inzet van starters en young professionals voor opdrachten op het gebied van ICT, administratie en kwaliteit.

 

De registratie van dbc’s op de Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis (PAAZ) in ChipSoft HiX is complex. De dbc-systematiek in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) verschilt van de systematiek in de medisch-specialistische zorg. Omdat de nadruk van een ziekenhuis ligt op de medisch-specialistische zorg is er meestal onvoldoende expertise in huis om administratieve ondersteuning te bieden aan de PAAZ. Om deze reden draagt de afdeling psychiatrie vaak een grotere administratieve verantwoordelijkheid dan andere afdelingen. In deze blog worden vijf uitdagingen beschreven die men tijdens het werk met dbc’s op de PAAZ tegen kan komen.

Het ziekenhuis waarbinnen je werkzaam bent is overgegaan op één geïntegreerd elektronisch patiëntendossier van ChipSoft HiX, waardoor efficiënte gegevensuitwisseling mogelijk is gemaakt en de zorgprofessionals beschikken over de meest actuele informatie. De poliklinische apotheek module zorgt voor een verbreding van deze integratie binnen één HiX omgeving, waardoor een betere samenwerking en meer aandacht voor het primaire proces mogelijk wordt gemaakt. Voorbeelden als: vermindering van dubbele registratie lasten, direct inzage in benodigde uitslagen en één gedeeld medicatieoverzicht zorgen hiervoor. Ondanks de vele voordelen, betekent een overgang naar de poliklinische apotheek module ook dat je één van de eersten bent die deze module in gebruik neemt. Als pionier in het veld vergt de implementatie hierdoor extra aandacht op technisch, functioneel en organisatorisch gebied. In deze blog beschrijf ik drie tips die belangrijk zijn voor een succesvolle implementatie van de poliklinische apotheek module.