Blog

RZ17b wijzigingen per specialisme

De RZ17b is gepubliceerd! Dit release document bevat de wijzigingen in het DBC pakket per 1 januari 2017. De RZ17b documenten zijn een uitbreiding op de eerder gepubliceerde RZ17a. Wat verandert er voor u? Hier vindt u alle wijzigingen in de regelgeving in een handig overzicht. Voor wijzigingen RZ18b klik hier.

De invoering van een nieuw ZIS/EPD is een complex project. Er zijn verschillende factoren die bijdragen aan een succesvolle implementatie. Deze richten zich voornamelijk op het organisatorische aspect: samenwerking, leiderschap, communicatie en betrokkenheid. Toch zijn juist dít de punten, die wij niet altijd terug zien in de praktijk.

Go Live HiX in het SFVG

Achter de schermen bevinden we ons in een drukke maar interessante periode. Morgen neemt het Franciscus Gasthuis & Vlietland het nieuw ziekenhuis informatie systeem (ZIS) en EPD in gebruik.

Zelfonderzoek cGGZ

Sinds 2014 kent de GGZ een nieuw begrip ‘Het Zelfonderzoek cGGZ ’. Door het Zelfonderzoek toetst de deelnemende GGZ-aanbieder haar eigen declaraties op een aantal specifieke controlepunten. Dit gebeurt door middel van een vooraf gezamenlijk gedefinieerd toetsings- en normenkader. Het doel van het Zelfonderzoek is om controles voor de curatieve GGZ op een effectievere en efficiëntere wijze te kunnen uitvoeren. 

RZ17a wijzigingen per specialisme

De RZ17a is gepubliceerd! Dit release document bevat de wijzigingen in het DBC pakket per 1 januari 2017. Wat verandert er voor u?
Hier vindt u alle wijzigingen in de regelgeving in een handig overzicht.