Blog

RZ17a wijzigingen per specialisme

De RZ17a is gepubliceerd! Dit release document bevat de wijzigingen in het DBC pakket per 1 januari 2017. Wat verandert er voor u?
Hier vindt u alle wijzigingen in de regelgeving in een handig overzicht.

Tijdpad wijzigingen add-on geneesmiddelen

Het is alweer juni. Voor velen is de eerste helft van 2016 voorbij gevlogen. Ziekenhuizen zijn druk met het zelfonderzoek of zijn bezig met het implementeren van nieuwe systemen. Ook op het gebied van de wijzigingen rondom de registratie van add-on geneesmiddelen is de afgelopen maanden al veel gebeurd:

 • Er is een speciale website ontwikkeld die informatie geeft omtrent de wijzigingen:
  www.add-on-2017.nl
 • De planning van de uitgifte van de indicatietabellen door het CIBG is bekend
 • De Z-index heeft de tabelstructuur voor de nieuwe add-on tabellen gepubliceerd
 • De nieuwe declaratiestandaard is gedefinieerd
 • Er vindt overleg plaats tussen ziekenhuizen en systeemhuizen over het implementeren van de nieuwe regels in de diverse systemen
 • Apotheken buigen zich over de nieuwe rekensystematiek. Hierbij kunnen zij gebruik maken van de conversietabellen uit de Z-index

Allemaal stappen in de goede richting. De bovenstaande ontwikkelingen laten zien dat veel partijen een rol spelen in het proces. De grote kunst wordt om alles op elkaar te laten aansluiten. En naast het technische vraagstuk, hoe zit het dan met het proces?

Add-on geneesmiddelen registratieproces

Add-on geneesmiddelen registreren en declareren is een complex en lastig beheersbaar proces. Wij merken in onze dagelijkse praktijk dat:

 1. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden onduidelijk zijn
 2. Wet- en regelgeving onvoldoende vertaald is naar het registratie- en declaratieproces
 3. Het kennisniveau omtrent de wet- en regelgeving onvoldoende is
 4. Stuur- en management informatie ontoereikend is.

En dan komt de nieuwe wet- en regelgeving 2017 daar nu bovenop. Wordt het echt gemakkelijker en transparanter? En voor wie dan?

Contactgegevens

088 600 1100
3511 MJ Utrecht